Mahajärvi-Pappistenlahti Vesienhoitoyhdistys ry

Mahajärvi-Pappistenlahti Vesienhoitoyhdistys on perustettu 25.10.2015 tarkoituksenaan edistää vesistöjen kunnostamista erinomaiseen ekologiseen tilaan ja sen jälkeen säilyttää tämä erinomainen tila sekä edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä. Vaalimme myös vesiensuojelullisia tarkoitusperiä jäsenistömme ja toimialueemme piirissä.

Yhdistys toimii kaikkien Mahajärvi-Pappistenlahti ympäristön vakituisten sekä vapaa-ajan asukkaiden puolesta. Puhdas järvivesi lisää meidän kaikkien viihtyvyyttämme ja nostaa myös kiinteistöjen arvoa.

Yhdistys kerää tietoja järven tilasta, kartoittaa vesistöalueen ympäristöriskejä, suunnittelee ja toteuttaa alueen hoito- ja kunnostustoimenpiteitä, ottaa kantaa Mahajärvi-Pappistenlahti vesialuetta kuormittaviin hankkeisiin, antaa suosituksia ympäristön ja vesien suojelusta sekä tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan.

Yhdistyksen säännöt

Lue tästä lyhyt esite!

Hallitus

Pentti Korhonen, puheenjohtaja
Viisaantie 4
15550 Nastola
040 5461 215
pena.korhonen@outlook.com

Mikko Hännikäinen, varapuheenjohtaja
0400 641 522
miikko.hannikainen@idealkeittiot.fi

Jarmo Talja, rahastonhoitaja
040 5704 549
jarmo.talja@gmail.com

Toivo Lipiäinen, jäsen
0400 490 484
toivi.lipiainen@gmail.com

Pentti Himanen, jäsen
040 5951 304
pentti.himanen@gmail.com

Tuija Hämäläinen, sihteeri
Tyynelänmäentie 9
40800 Vaajakoski
040 7367 044
tuija.hamalainen@innoverkko.fi

Emme ole yksin, olemme yhdistyksenä jäsenenä yhdistyksissä, jotka tukevat puhdasta luontoa puhtaine vesistöineen ! 

Ajankohtaista