Pappisen kylä

Pappinen on kylä Joutsan kunnassa, Keski-Suomessa, Päijänteen itäpuolella ja Korpilahdentien varrella. Kylä on muodostunut Pappistenlahden ja Puttolanselän ympärille, jotka ovat Jääsjärven vesialuetta. Toisaalta myös Keski-Suomen korkein kohta, Tammimäki 242 m, rajaa kylää pohjoisesta. Pappisen kylään kuuluvat myös Hara, Heinikka ja Väihkölä. Tarkalleen ei voida osoittaa, milloin Pappinen -nimi on kylälle muodostunut, mutta se mainitaan jo 1700-luvulla Suomen asutuksen yleisluettelossa, kun sieltä löytyvät sellaiset nimet kuin Jacob Pappi ja Göran Pappis asuviksi taloa Pappis eller Haukihändä, joka löytyy myös muodossa Haukikuono.

Maanmittauslaitoksen mukaan kylän nimi virallisesti on Tammilahti, mutta Pappinen on postiosoite ja täysin vakiintunut nimi kunnan alueella. Vuoden 1720 alueen taloina on mainittu mm. Iso-Puttola, Vähä-Puttola, Hara, Muikkuparta, Pappinen eli Haukihändä, Hannus, Rääppö, Eerikkilä ja Mikkola, Sairanen, Simola. Osa nimistöstä on edelleen Pappisen kylän taloilla.

Pappisen kylän vanhin nimeltä mainittu talo on Puttola, jossa lienee asuttu
jo 1470-luvulta lähtien. Puttolassa asutaan nykyisinkin jo usean sukupolven
toimesta pohjalaistaloa nuorin voimin.

Ajankohtaista